Tevredenheid Leerlingen voor meerdere groepen inrichten

U hebt veel opties voor de vragenlijst Tevredenheid Leerlingen. U kunt:

  • Aparte deelnemersgroepen maken die aparte domeinen en stellingen beantwoorden

(u kunt meerdere deelnemersgroepen maken en deze koppelen aan domeinen. U kunt deze groepen later vullen met respondenten, ook als er resultaten zijn vrijgegeven. Echter: als van bijvoorbeeld leerjaar 1 resultaten zijn vrijgegeven, dan kunt u nog wel leerlingen van leerjaar 1 toevoegen, maar deze kunnen dan geen vragen meer beantwoorden. Van leerjaar 2 kan wel.)

  • Deze deelnemersgroep de vragen in aparte periodes laten invullen

(mits dat valt binnen de standaardperiode)

  • Resultaten per leerjaar opvragen voordat alle leerjaren alle vragen hebben beantwoord

(u vraagt Rapport Leerjaar op voor een tussentijdse en beknopte weergave)

Let erop dat u de vragen van Vensters (Scholenopdekaart) en Schoolklimaat en Veiligheid standaard meeneemt. Sowieso maken deze deel uit van de standaardlijst.

Advertenties
Geplaatst in Uncategorized | Een reactie plaatsen

Leerlingen uitnodigen voor een onderzoek

Vraag: Wij zouden graag de link naar het onderzoek willen versturen naar de leerlingen via de elo van Magister. Is dat ook mogelijk?

Antwoord: Leerlingen kunnen op twee manieren bij de vragenlijst inloggen:

  1. via een code en een wachtwoord
  2. via een e-mail

Optie 1: je kunt in de elo de link naar de school opnemen. Leerlingen kunnen in dat geval op de link klikken en inloggen met hun leerlingnummer en geboortedatum. Er moet dan wel bij de importinstellingen worden aangegeven dat de wachtwoorden op basis van geboortedatum worden gegenereerd.knipsel-emiel

Optie 2: De leerlingen kunnen uitgenodigd worden met een mail.

In deze situatie doet het wachtwoord er niet toe, omdat die zit versleuteld in de link waarop men klikt. Als men op de link klikt, zit men direct bij de eerste vraag. Deze uitnodigingen kan men per groep verzenden, inclusief datum en tijd.

Geplaatst in Beheer onderzoek, Invullen vragenlijst, Uncategorized | Een reactie plaatsen

Domeinen zonder score kengetal (non-respondenten tellen niet mee in domeinscore)

Het kan in allerlei rapporten (Algemeen, XY, Individueel) voorkomen dat er bij een bepaald domein geen score te zien is en bij andere wel, hoe kan dat, zoals in onderstaand voorbeeld van een rapport XY?

weblog te weinig respondenten bij domein

De reden is dat er dan te weinig geldige antwoorden zijn bij dat domein. Dat moeten er bij een anonieme vragenlijst minimaal 5 zijn. Het kan zijn dat er 5 respondenten zijn bij dat domein, maar dat 1 respondent bij alle vragen van het domein “weet niet” of “niet van toepassing” heeft ingevuld. Dat wordt als een 0 opgeslagen. Dan zijn er voor dat domein maar 4 respondenten, dat is te weinig om een resultaat te laten zien. Men kan uiteraard wel de detailweergave van de stellingen zien.

Bij een niet-anonieme vragenlijst is dat niet van toepassing, daarvan hoeft u ook geen resultaten vrij te geven, men kan al bij 1 respondent een rapport opvragen.

Bij sommige vragenlijsten kunt u vooraf kiezen of die anoniem of niet-anoniem wordt uitgezet, bijvoorbeeld bij CW Docent door collega, CW Middenmanager door collega. Neem deze grens van 5 geldige antwoorden in de overweging mee, is ons advies. Als er gekozen is voor anoniem en 1 respondent heeft wat ingevuld, dan kunt u dat niet omschakelen naar niet-anoniem. Als u beide varianten wilt gebruiken, dient u de vragenlijst opnieuw te activeren en deze te koppelen aan een nieuwe periode. Als dat niet kan, kunt u vragen of de servicedesk dat wil klaarzetten.

Geplaatst in Uncategorized | Een reactie plaatsen

Prognose en Ambitie bij CW docent door leerling

Docenten kunnen zelf ook  de Prognose en Ambitie invullen als ze geëvalueerd worden door leerlingen. Een teamleider kan dat doen voor de generieke resultaten van zijn team.

De Directie kan ook de Prognose en Ambitie invullen, over alle docenten tezamen, zodat je de generieke uitslag van de school ook kunt vergelijken met de Prognose en Ambitie van de directie.

Geplaatst in Uncategorized | Een reactie plaatsen

Opmaak uitnodigingsmail

Indien u in een uitnodigingsmail tekst kopieert d.m.v. de knop “platte tekst kopiëren”, zal de mail geen verrassende opmaak bevatten. Met het volgende icoontje kunt u gemakkelijk tekst vanuit Word plakken:Knipsel

 

 

 

Geplaatst in Beheer onderzoek, Invullen vragenlijst | Een reactie plaatsen

Tekstvak groter maken

Elk tekstvak dat uit meerdere regels bestaat, kan groter gemaakt worden. Rechts onderin het tekstvak verschijnt een ‘grip icoontje’ waarmee het tekstvak groter gemaakt kan worden. Het werkt in alle grote browsers (IE, Chrome, Safari en Firefox).

Knipsel2

 

 


							
Geplaatst in Beheer onderzoek, Bekwaamheidsdossier, Invullen vragenlijst | Een reactie plaatsen

Benchmarken voor Mavo met onderbouw Havo

Mocht u nu een mavo zijn met onderbouw havo, dan kunt u daarop benchmarken, door in rapport Algemeen bij de eigen school de havo-leerlingen te selecteren bij schooltype, en in de benchmark selecteert u SCHOOLKENMERK Schooltype Extra = VMBO-GT/MAVO en bij SCHOOLTYPE selecteert u de havo-leerlingen. Voorwaarde is uiteraard wel dat de havo-leerlingen ook met dat schooltype worden ingelezen.

Geplaatst in Resultaten analyseren | Een reactie plaatsen